Zpět na seznam

Sedmikvítek evropský

Trientalis europaea

Foto: Sedmikvítek evropský
Detail
Kategorie Trvalky
Výška rostliny do 25 cm
Barvy rostliny bílá
Tvary rostliny vidlan
Barvy listů zelená
Tvary listů celokrajné, vejčité, kopinaté
Typy listů listnaté, opadavé
Měsíce kvetení Květen, Červen, Červenec
Požadavky rostliny slunce, polostín, vlhko, mrazuvzdorná, nenáročné
Popis

Sedmikvítek evropský je drobná, vytrvalá, lysá, ozdobná bylina, nazvaná lidově jednokvítek. Dobře vytrvává v půdě tenkým plazivým větveným oddenkem, který je v místě, kde vyrůstá lodyha, hlízovitě ztlustlý. Z oddenku vyrůstá buď jedna, nebo několik lodyh, které jsou vzpřímené, zpravidla nevětvené, až 25cm dlouhé. Přízemní listová růžice chybí. Místo ní je ale vytvořena na vrcholu lodyhy, kde je šest i více obvejčitých až kopinatých, zdánlivě celokrajných, tupě špičatých, nestejně velkých listů, zúžených v krátký řapík. Pod listovou růžicí na lodyze vyrůstá několik střídavých, malých, vejčitě kopinatých lístků. Z úžlabí listů vyrůstají na dlouhých tenkých koncových stopkách jeden nebo dva jednotlivé, úhledné, pravidelné oboupohlavné, srostloplátečné sedmičetné dvouobalné květy. Kalich je obvykle až k bázi dělený na sedm čárkovitých, úzce kopinatých cípů. Kolovitě až téměř hvězdovitě rozložená bíle zbarvená květní koruna sestává rovněž ze sedmi vejčitě kopinatých cípů, srostlých až zcela naspodu, což činí dojem květů volnoplátečných. Někdy se také objevují květy, které mají více či méně cípů kališních i korunních. V květu je obvykle sedm tyčinek, bývá jich ale více i méně. Vyrůstají vespod květních cípů. Tyčinky velmi vykukují z květní koruny. Pestík má svrchní semeník sestávající z pěti plodolistů, s přímou čnělkou, která značně vyniká, podobně jako tyčinky z koruny.
Rostlina kvete v květnu až červenci. Z opyleného semeníku se vyvíjí kulovitá, šedě ojíněná tobolka. Obsahuje 2 -5 drobných semen a otevírá se sedmi chlopněmi. Z dozrálých rozevřených tobolek vypadávají semena do okolí mateřské rostliny.
Sedmikvítek evropský se vyznačuje charakteristickými botanickými znaky nadzemních orgánů., zejména lodyhy, listové růžice a květů. Tyto znaky umožňují jeho spolehlivé určení, takže nehrozí nebezpečí záměny s jiným podobným druhem z této čeledi.
Tato rostlina patří mezi druhy rostoucí na tzv. přirozených stanovištích, téměř bez výrazného zásahu člověka (činnost antropická). Přírodní stanoviště rostlin nejsou vůbec ovlivňována nebo jen málo agrotechnickými nebo pratotechnickými zásahy člověka ( střídání kulturních rostlin, zpracování půdy, hnojení, setí nebo sázení, ošetřování a sklizeň rostlin).

Čeleď:
Primulaceae - prvosenkovité

Původ:
Sedmikvítek evropský je původem z Evropy. Roste zejména v severním mírném pásmu, na vlhkých lesních stanovištích, na horských loukách a pastvinách, na bažinatých půdách a rašeliništích. V posledních desetiletích se jeho výskyt u nás výrazně snižuje, proto je třeba mu věnovat zvýšenou péči a ochranu.
Nové fotografie rostlin