Foto: Kleč horská
Detail
Kategorie Jehličnany
Výška rostliny do 40 cm
Barvy listů zelená
Typy listů jehličnaté, stálezelené
Požadavky rostliny slunce, mrazuvzdorná, nenáročné
Použití rostliny solitéra, skalky, střešní zahrady
Popis

Borovice jsou sice převážně velké stromy nebo keře, ale najdeme mezi nimi i krásné kultivary vhodné do skalek. Nejhezčí a nejvíc známý je Pinus leucodermis f. Smithii, hustý kulovitý keřík, dorůstající za mnoho let jen 50cm. Stejně nízké jsou také zakrslé kultivary Pinus sylvestris ´Nana´ a Pinus cembra ´Pygmaea´. Poněkud vyšší je Pinus strobus ´Minima´, který má lehkou vzdušnou texturu.
Na skalkách a v zahradách se často pěstuje kleč horská. Je velmi variabilní a podle semenáčků nelze říct, jak bude velká, někdy doroste výšky 3 -4m. Některé formy mají dolní větve dlouhé, poléhavé, jiné vystoupavé až vzpřímené.
Nejvhodnější do skalek je Pinius mugo var. pumilio, která dorůstá výšky do 1m, a pokud ji zkrátíme, i méně. Je možné si vybrat některý z malých kultivarů, dorůstajících výšky 50 -80cm, např. ´Kobold´, ´Mops´ nebo ´Gnom´.
Nejstarší dřevinou na zeměkouli je Pinus aristata. Je to borovice výrazně se lišící od ostatních druhů. Jehlice vytrvávají na tuhých větvích i na kmeni až 12 let a na koncích výhonů jsou hustě nahloučené. Na jehlicích vylučuje v bílých šupinkách pryskyřici.

Čeleď:
Pinaceae - borovicovité

Původ:
Pinus aristata je původem ze Severní Ameriky.

Pěstování:
Borovice jsou světlomilné dřeviny, a proto mají nejhezčí tvar na volném prostranství na slunci. Jsou odolné a nenáročné. Nenamrzají a rostou i v chudých kamenitých půdách.

Množení:
Botanické druhy množíme brzy zjara semeny, kultivary vegetativně. Řízky ale špatně koření, a proto je lépe rozhodnout se pro roubování. Kultivary borovic s pěti jehlicemi, např. Pinus cambra, Pinus strobus, Pinus peuce, Pinus aristata roubujeme na druh Pinus strobus. Kultivary borovic se dvěma jehlicemi, např. Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus leucodermis, Pinus mugo roubujeme na druh Pinus sylvestris. Nejkrásnější zakrslé až miniaturní borovice mají původ v čarověníku.
Nové fotografie rostlin