Detail
Kategorie Trávy
Popis

Ječmenka (Hordelymus) je rod trav, tedy z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Jedná se o monotypický rod, jediným známým druhem je ječmenka evropská neboli ječmenka lesní (Hordelymus europaeus, syn. Cuviera europaea (L.) Koeler, Elymus europaeus L., Hordeum sylvaticum Huds., Hordeum europaeum (L.) All.). Jedná se o vytrvalou bylinu. Je trsnatá s velmi krátkými oddenky. Stébla dorůstají výšek zpravidla 40-110 cm. Listy jsou ploché, dosahují šířky 4-14 mm, na vnější straně listu se při bázi nachází velmi krátký jazýček. Květy jsou v kláscích, které tvoří lichoklas, 4-10 cm dlouhý, klásky po třech, na zkrácených větvičkách, smáčklé zepředu-dozadu, nikoliv bočně, vícekvěté (zpravidla 3 květy, ale horní je sterilní). Na bázi klásku jsou 2 plevy, které jsou přibližně stejné nebo téměř stejné, osinaté. Pluchy jsou osinaté, osina 2-2,5 cm dlouhá. Plušky jsou úzké, dvoukýlné. Plodem je obilka, která je okoralá. Jediný druh ječmenka evropská je rozšířen v Evropě a Z Asii.

Výskyt v České republice:
Ječmenka evropská roste především v listnatých lesích, zvláště květnatých bučinách sv. Fagion, méně často i v jiných lesích. Vyhýbá se však suchým teplomilným lesům, spíše ji najdeme v oblastech s chladnějším a vlhčím klimatem. Můžeme ji potkat roztroušeně (místy hojně) po celém území od pahorkatin až po nižší horké polohy.

Čeleď:
Poaceae - lipnicovité.

Zdroj: Wikipedia
Nové fotografie rostlin