Detail
Kategorie Jehličnany
Barvy listů zelená
Tvary listů čárkovité
Typy listů opadavé, poloopadavé
Požadavky rostliny vlhko
Použití rostliny solitéra
Použitelné části rostliny list
Popis

Taxodium jsou opadavé či (polo) stálezelené jednodomé stromy s rovnými hladkými kmeny. Často mívají vyvinuté pahýlovité dýchací kořeny vyrůstající nad povrch půdy.

Větve dlouhé i zkrácené (ty opadávají na podzim s listy), jehlice na brachyblastech střídavé, dvouřadé, po větévce sbíhající, na dlouhých větvích šupinovité.

Samčí šištice v jehnědovitých nebo latnatých útvarech 7 – 15 cm dlouhých. Šišky kulovité nebo vejcovité, dřevnaté, dozrávají 1. rokem, po vypadání semen vytrvávají na stromě, semena ostře trojhranná, velká, bezkřídlá.

Taxodium je nyní důležitý pro zalesňování nízko položených říčních delt s bažinatou půdou, obzvláště v jihovýchodní Číně.

V Severní a Jižní Americe existují 2 až 3 druhy.

Čeleď:
Taxodiaceae - tisovcovité

Druhy:
Taxodium distichum = tisovec dvouřadý
Taxodium mucronatum = tisovec mexický
Nové fotografie rostlin