Zpět na seznam

Woodwardie kořenatá

Woodwardia radicans

Foto: Woodwardie kořenatá
Detail
Kategorie Kapradiny
Výška rostliny do 3 m
Barvy listů zelená
Tvary listů zpeřené, zubaté, kopinaté
Typy listů listnaté, stálezelené
Měsíce kvetení Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen
Požadavky rostliny polostín, vlhko, teplomilná, hlinité půdy
Popis

Woodwardie kořenatá je kapradina vysoká až 3m. Má mohutné, převislé, kožovité listy, starší často na vrcholu s adventivními pupeny, ze kterých při dotyku s půdou mohou vegetativně vznikat mladí jedinci.

Čepele jsou asi dvakrát tak dlouhé jako lysý, jen na bázi šupinatý řapík, jsou v obrysu vejčitě kopinaté, dvakrát zpeřené.

Lístky jsou až 30cm dlouhé, na vrcholu úzce protáhlé, se srpovitými, vroubkovaně zubatými úkrojky. Kupky výtrusnic jsou podlouhlé, ve dvou řadách po obou stranách střední žilky.

Rostlina kvete od dubna do srpna.

Čeleď:
Polypodiaceae – osladičovité

Výskyt:
Druh roste na vlhkých, často prosvětlených stanovištích ve vavřínových lesích, na Kanárských ostrovech, na Madeiře, Azorech, roztroušeně v jižní Evropě a Alžírsku.
Nové fotografie rostlin