Detail
Kategorie Mechy
Tvary rostliny klas
Požadavky rostliny polostín, stín, vysoká vzdušná vlhkost
Použití rostliny nádoby, podrostová dřevina
Popis

Tento rod nepatří mezi kapradiny, ale tvoří samostatnou čeleď vranečkovité v řádu vranečkotvarých v oddělení rostlin plavuňových, které jsou, stejně jako pravé kapradiny, rostlinami výtrusnými. Tyto vývojově staré rostliny dosáhly velké tvarové rozmanitosti . Vedle až 40m vysoké přesličky a sigilárie, které tvoří lesy v karbonu, rostly již tehdy bylinné druhy. Dnešní plavuně a vranečky se podobají těm, které rostly před asi 350 miliony let.

Ve střední Evropě rostou z téměř sedmi set druhů původní pouze dva, ostatní jsou rozšířeny většinou v tropech.

Lodyhy vranečků jsou vidličnatě větvené, hustě porostlé drobnými šupinovitými listy uspořádanými ve čtyřech řadách na lodyze. Druhy, které mají poléhavé lodyhy, tvoří na zemi zelené koberce. V místech, kde se rostliny vidličnatě větví, vyrůstají u mnohých druhů směrem k zemi bezlisté světle hnědé výhonky, kořenonoše, na jejichž koncích vyrůstají kořínky.

U vranečků tvoří listy nesoucí výtrusnice koncové klásky. Každý tento list nese pouze jednu výtrusnici. Výtrusnice mohou být samčí s četnými drobnými mikrosporami a samčí se čtyřmi velkými makrosporami. Samčí a samičí výtrusnice jsou v témže klásku.

Rod Selaginella je velmi variabilní. Kromě nízkých typů,které připomínají trávník, existují vzpřímené nebo šplhavé typy. Lístky mohou mít sametový vzhled od žlutozelené přes sytě zelenou až modrozelenou. Též se vyskytují bíle nebo žlutozeleně panašované typy.

Nejprodávanější je Selaginella apoda a kultivary od druhů Selaginella kraussiana a Selaginea martensii. Některé suché mexické vranečky se prodávají jako tzv. růže z Jericha, které se po navlhčení rozvinou a po seschnutí opět schoulí. V žádném případě však tyto seschlé vranečky nemohou znovu obživnout.

Selaginella apoda je ze Severní Ameriky. Je to velmi nízký druh a připomíná mech.

Selaginella kraussiana pochází z tropické a jižní Afriky. Má husté, poléhavé, až 30 cm dlouhé lodyhy, které tvoří husté koberce

Selaginella martensii pochází z Mexika a roste vzpřímeně. Je podepřená svými kořenonoši a vysoká 30cm.

Selaginella gracilis je domovem v Polynésii. Dosahuje výšky až 90 cm i když vzhledem je velmi jemná.

Selaginella willdenowii pochází z tropické Asie a může dorůst až do výšky několika metrů. Je modrozeleně zbarvená.

Čeleď:
Selaginellaceae, vranečkovité

Původ:
Tropy, subtropy a mírné pásmo. Většinou v tropických deštných lesích, řidčeji v suchých oblastech.

Pěstování:
Druhy určené pro pěstování v bytech vyžaduje stín nebo polostín, celoročně pokojovou teplotu a vysokou vzdušnou vlhkost. Je zapotřebí je chránit před průvanem. Udržujeme stejnoměrnou vlhkost, vyvarujeme se přemokření. Nikdy nenecháme zeminu vyschnout. Častěji mlžíme. Vranečky jsou vhodné jako podrost pro větší kapradiny. Malé druhy jsou ideální do zahrádek v lahvích.

Hnojení:
Přihnojujeme od března do září po čtrnácti dnech a pouze slabě.

Množení:
Množíme vrchními větvičkami, které připevníme k substrátu nebo dělením trsů. Některé druhy můžeme množit dceřinými rostlinami, které se tvoří na listech.

Škůdci, choroby:
Nejsou známi.
Nové fotografie rostlin