Zpět na seznam

Vřesovec červený

Erica herbacea

Foto: Vřesovec červený
Detail
Kategorie Okrasné listem
Výška rostliny do 25 cm
Barvy rostliny bílá, růžová
Tvary rostliny hrozen
Barvy listů zelená
Tvary listů zubaté, čárkovité
Typy listů listnaté, stálezelené
Měsíce kvetení Leden, Březen, Duben, Květen, Červen, Prosinec
Požadavky rostliny slunce, vlhko, vápenité půdy, kamenité půdy, nenáročné
Popis

Vřesovec červený je stálezelený, plazivý, bohatě větvený zakrslý keřík, až 25cm vysoký, větévky jsou tenké, se světle hnědou kůrou, jsou poléhavé, kvetoucí větévky vystoupavé, v mládí většinou lysé, se znatelnými žebry, která probíhají internodiem od báze každého listu směrem dolů, a to téměř ve stejné tloušťce a ustálené vzdálenosti. Listy jsou většinou po čtyřech v nepravých přeslenech, krátce řapíkaté, lysé a lesklé, až 8mm dlouhé, čárkovité, odstávající, zašpičatělé nebo ukončené trnem, okraje jsou velmi jemně zoubkované, stočené a rub čepele úplně zakrývající, mají jehlicovitý vzhled, palisty chybí. Květy jsou nící, růžové, masitě červené nebo světle karmínové, vzácněji bílé, v mnohokvětých, vrcholových, olistěných, většinou jednostranných hroznech. Květní stopky jsou až 4mm dlouhé, nejvýše stejně dlouhé jako květy, lysé, temně červené, asi ve svém středu se třemi drobnými, vejčitými, červeně špičatými listeny. Čtyři kališní lístky nejsou srostlé a jsou kratší než květní koruna, kopinaté, zašpičatělé, suše blanitě načervenalé. Korunka je čtyřčetná, trubkovitá, až 6mm dlouhá, s krátkými vzpřímenými laloky, neopadavá. Tyčinek je osm volných, prašníky temně purpurové vyčnívají, jsou bez přívěsků, otevírají se boční škvírou. Semeník je svrchní, temně červený, lysý, čnělka je tenká, nepatrně delší než tyčinky, s malou bliznou. Tobolka je 3mm dlouhá, v době kvetení uzavřená, mnohosemenná, čtyřpouzdrá, pukající. Semena jsou velmi malá. Keřík kvete od března do června, ve vhodných polohách a na jihu již od prosince a ledna.
Vřesovec červený byl v sytematice dříve veden pod druhovým označením Erica carnea, dnes se ale nazývá Erica herbaceae. Rod Erica je se svými 500 druhy rodu Rhododendron druhým nejbohatším rodem v čeledi vřesovcovitých. Podobně jako Rhododendron vykazuje poměrně velkou hustotu druhů na relativně malém areálu rozšíření. V tomto případě je asi 450 druhů v pásmu zimních dešťů v kapské oblasti, kde se vyskytuje velké množství druhů těsně vedle sebe. Zbývající druhy jsou domovem ještě v Africe, v oblasti kolem Středozemního moře a v jihozápadní Evropě. Většina druhů přestavuje nízké, vřesům podobné keře. Jednou z mála výjimek je Erica arborea, která dorůstá až pět metrů vysoko a je typickou součástí stálezelené macchie ve středozemní oblasti a vyskytuje se také ve východoafrických horách. Ze dřeva jejích kořenů se vyřezávají lulky Bruyére.
Vytrvalé a dekorativní kvetení řadí tento vřesovec mezi oblíbené zakrslé keříky. Koncem 19. století bylo do Evropy dovezeno větší nožství jihoafrických druhů, které se pěstovaly především ve sklenících v hrnkové kultuře. V poslední době jsou středem zájmu zejména zimovzdorné vřesovce, které je možné pěstovat ve venkovních podmínkách, jako právě vřesovec červený a popalevý. Složitým vzájemným křížením různých druhů vzniklo velké množství, většinou drobněji rostoucích forem, které kvetou průběžně během celého roku. Květy vřesovců jsou přizpůsobeny různým opylovačům, především včelám, ale i mouchám, čmelákům, motýlům i ptákům. Čmeláci se dostanou k nektaru pouze prokousnutím báze květní korunky.

Čeleď:
Ericaceae - vřesovcovité

Výskyt:
Vřesovec červený roste ve světlých borech a na skalnatých místech, většinou na vápně a na slunných polohách. Často se vyskytuje ve velkém množství a sahá od alpského předhůří až na hranici lesa. Roste v Alpách a jinží části střední Evropy, na sever až do východních oblastí středního Němcka, na východ až po východní Rakousko, roztroušeně ve střední Itálii a Makedonii, u nás v Císařském lese, u Marjánských lázní, Vyššího Brodu, Znojma a jinde.
Nové fotografie rostlin