Zpět na seznam

Vstavač štěničný

Orchis coriophora

Detail
Kategorie Trvalky
Výška rostliny od 15 cm do 30 cm
Barvy rostliny zelená, fialová, hnědá, bílá
Tvary rostliny klas
Barvy listů zelená
Tvary listů kopinaté, okrouhlé
Typy listů listnaté, opadavé
Měsíce kvetení Květen, Červen, Červenec
Požadavky rostliny slunce, polostín, sucho, vlhko, kyselé půdy, písčité půdy, propustné půdy, nenáročné, humózní půdy
Popis

Vstavač štěničný je nejvzácnějším druhem rodu. Neše plemeno tohoto druhu je rostlina vysoká od 15 do 30cm, s kulovitými hlízami a listy čárkovitě kopinatými. Květenství má dosti husté, úzce válcovité, až 8cm dlouhé. Menší, nepříjemně silně páchnoucí květy, hnědě nachové, až zelené, vyrůstají v paždí bělavých, jednožilných listenů.

Všechny okvětní lístky jsou skloněny v uzavřenou špičatou přílbu, vnější dorůstají délky 5 -9mm. Druh byl pomenován podle silného ploštičného zápachu květů. Pysk je stejně dlouhý jako ostatní okvětní lístky, trojlaločný, hnědočervený, s bází bělavou nebo zelenožlutou, tmavě tečkovaný. Postranní úkrojky jsou téměř čtyřúhlé, prostřední podlouhlý, zdéli postranních nebo delší, nedělený nebo zřídka jen slabě vykrojený. Kuželovitá, dolů sehnutá, nachová ostruha dorůstá délky asi poloviny semeníku.

Vstavač štěničný pravý je jen málo proměnlivý. Kromě odchylek v barvě květů (zelené, bílé nebo žluté), byly popsány jen nemnohé formy, které zachycují individuální proměnlivost:
Forma coriophora má listy široké do 6mm, květy hnědonachově fialové s pyskem 7 -8mm dlouhým, listeny zdéli semeníku nebo delší.

Forma strypiensis má listy široké jen 2 -3mm, květy menší s pyskem do 6mm dlouhým.
Forma latifolia s listy 8 -10mm širokými má květy velké s pyskem až 9mm dlouhým.
Forma nana je nízká rostlina s listy dosahujícími až ke květenství nebo jeho bázi přesahují, přízemní jsou až ze dvou třetin tak dlouhé jako výška celého jedince.
Forma brevibracteata má listeny kratší než semeník.
Forma rákosensis má pysk téměř celokrajný bez laloků.

Z mnoha hybridů, známých ale spíše v jižněji položených částech Evropy, byl u nás zjištěn kříženec vstavače štěničného se vstavačem řídkokvětým bahenním Orchis X parvifolia.

Čeleď:
Orchideaceae - vstavačovité

Výskyt:
Tento druh orchideje v přírodě velmi rychle ubývá. Roste na neutrálních až slabě kyselých půdách s pH 6,0 -7,7, písčitých, jílovitých nebo slatinných půdách, suchých i vlhkých, dobře zásobených bázemi, vždy na výslunných stanovištích od nížin až do podhůří.

Tento vstavač kvete jako jeden z mála druhů vstavačů poměrně dlouhou dobu. První jedinci rozkvétají již od poloviny května, poslední kvetou ještě v první polovině července. Jako opylovači byli u nás zjištěni nejen zástupci blanokřídlého hmyzu, ale také brouci.
Nové fotografie rostlin