Zpět na seznam

Vstavač osmahlý

Orchis ustulata

Detail
Kategorie Trvalky
Výška rostliny od 10 cm do 35 cm
Barvy listů zelená
Typy listů listnaté, opadavé
Měsíce kvetení Květen, Červen, Srpen
Požadavky rostliny slunce, polostín, sucho, kyselé půdy, propustné půdy, nenáročné, humózní půdy
Popis

Vstavač osmahlý je druhým nejhojnějším druhem rodu. Je to rostlina vysoká 10 -35cm vysoká, vzácně vyšší, přetrvává kulovitými až slabě vejčitými hlízami. Přízemní listy jsou podlouhlé, špičaté nebo přítupé, 2,5 -8cm dlouhé a 5 -20mm široké. Květenství je husté, jen dole řidší, úzce válcovité, až 8cm dlouhé. Je složeno z malých květů, které vyrůstají v paždí jednožilných, světlých nebo s fialovým nádechem zbarvených listenů, stejně dlouhých jako semeník.

Okvětní lístky jsou jen 3 -3,25mm dlouhé, všechny skloněny v přílbu, vně temně hnědonachovou. Pysk je až 8mm dlouhý, hluboce trojdílný, s prostředním úkrojkem vpředu náhle rozšířeným, dvoulaločným, s malou špičkou mezi laloky, bílý, tmavočerveně tečkovaný. Ostruha je tupá, dolů sehnutá, zdéli jen třetiny až čtvrtiny semeníku.

Mezi našimi vstavači není žádný jiný druh, který by měl tak dlouhou dobu kvetení jako tento vstavač. První jedinci rozkvétají už před polovinou května, hlavní doba květu je v červnu, ale v horách ještě i v sprnu. Jen zčásti jen to ale způsobeno velkým výškovým rozpětím, které u nás druh zaujímá. Vyskytuje se totiž od nížin až do subalpínského stupně.

Kromě nevýrazných barevných odchylek vykazuje druh jen nepatrnou variabilitu:
Forma ustulata má květy středně velké, pysk 6 -7mm dlouhý, prostřední úkrojek pysku než postranní, na konci rozeklaný.

Forma grandifolia má květy velké, pysk až 8mm dlouhý.
Forma leopoliensis má květy malé, pysk kratší než 4mm.
Forma emarginata má střední úkrojek pysku téměř nedělený, ale na konci zubatý.
Forma elongata má postranní úkrojky pysku prodloužené, 3 -5mm dlouhé.
Forma integriloba má prostřední úkrojek pysku nedělený, celokrajný, více méně stejně dlouhý jako postranní.

Čeleď:
Orchideaceae - vstavačovité


Výskyt:
Tento vstavač je výrazným heliofytem, rostoucím na bázi bohatých, sušších, slabě kyselých až silně alkalických půdách s pH 6,0 -8,5, na loukách a pastvinách.
Nové fotografie rostlin