Zpět na seznam

Vemeníček zelený

Coeloglossum viride

Detail
Kategorie Trvalky
Výška rostliny od 6 cm do 25 cm
Barvy rostliny zelená, žlutá, hnědá
Tvary rostliny klas
Barvy listů zelená
Tvary listů vejčité, kopinaté, okrouhlé
Typy listů listnaté, opadavé
Měsíce kvetení Květen, Červen, Srpen
Požadavky rostliny slunce, polostín, sucho, kyselé půdy, propustné půdy, nenáročné
Popis

Vemeníček zelený je naší orchidejí. Hlízy má podlouhlé, slabě smáčklé, hluboce dvoulaločné až třílaločné, s laloky nakonci kořenovitě protaženými. Podobně jako u vemeníků má vemeníček v době květu zcela vyvinutou druhou hlízu. Nad hlízami vyrůstají z báze stonků nečetné, jemné adventivní kořeny. Druh patří ke středně mykrotrofním orchidejím. Lodyhy jsou vysoké 6 -25cm, vzácně vyšší, tupě hranaté, světle žlutozelené, dost vysoko olistěné, na bázi většinou se dvěma přitisklými, zašpičatělými, šupinovitými listy.

Zelených listů je 3 -5, jsou od sebe vzdálené, vějčitě až podlouhle kopinaté nebo až okrouhlé, v krátký řapík zúžené, horní menší, většinou podlouhle kopinaté, přisedlé. Květenství je řídký nebo hustý, málokvětý nebo mnohokvětý, úzce válcovitý, 2 -9cm dlouhý klas, který je složen z přisedlých, malých, zelenavě žlutých, živě zelených nebo vně hnědonachově až tmavě nachově naběhlých květů, které vyrůstají z paždí bylinných, vesměs třížilných kopinatých listenů, které bývají stejně dlouhé jako květy, mnohdy ještě delší.

K resupinaci květů dochází zkroucením vřetenovitě válcovitých, lysých, 7 -9mm dlouhých semeníků. Všechny okvětní lístky jsou složeny v přílbu, ze které vyčnívají špičky vnitřních lístků. Vnější jsou vejčité nebo podlouhle vejčité, více méně tupé, volné nebo až do poloviny srostlé, asi 4,5mm dlouhé, vnitřní párové zdéli vnějších, na okraji někdy s malými zoubky. Pysk je silný, plochý, svislý, 5 -10mm dlouhý, žlutavě zelený až nahnědlý, čárkovitě kopinatý, zakončený třemi ostrými zuby, z nichž postranní jsou rovné, 1 -3mm dlouhé, prostřední jsou kratší než postranní, nazpět ohnutý. Ostruha je velmi krátká, zdéli jedné pětiny semeníku, je silná, vakovitá, tupá, zelenavě bílá a bledě zelená. Krátký sloupek nese na vrcholu prašník se dvěma podlouhle vejčitými, krátce stopkatými brylkami.

U nás zastoupené nominátní plemeno je vemeníček zelený pravý (Coeloglossum viride subsp. viride, je velmi proměnlivé. Většina forem se řadí ke dvěma varietám, které rostou i u nás.
Květy rozkvétají v nižších polohách v květnu a červnu, v horách na začátku srpna. Na našem území rostou dva mezirodový kříženci, oba s druhy rodu prstnatec. Je to vemeníčkovec smíšený, x Dactyloglossum mixtum, kříženec s prstnatcem Fuchsovým. Druhým mezirodovým hybridem vemeníčku u nás, nalezeným dosud na světě jen třikrát, je vemeníčkovec Erdingerův.

Čeleď:
Orchideaceae - vstavačovitý

Výskyt:
Vemeníček zelený roste od pahorkatiny až do alpínského stupně, ve Vysokých Tatrách nejvýše ve výšce 2300m n.m. Je převážně heliofilním druhem, může se ale vyskytovat i na zastíněných stanovištích. Je vázán zejména na louky, vřesoviště, vysokohorské nivy a hole, roste ale také v lesích, zejména v horských, nejčastěji na okrajích cest. Taxon se váže na kyselé až neutrální nebo velmi slabě alkalické půdy s pH 5,1 -7,7. Druh není vápnomilný, jak se někdy chybně uvádí.
V západní části našeho státu roste vemeníček jen vzácně v nižších polohách, roztroušeně v horách, na Šumavě, v Krušných horách, Beskydech, Bílých Karpatech aj.

Tento vemeníček je jednou z prvních orchidejí, která byla známa z konkrétního naleziště v Československu. Je to druh velmi nenápadný, proto mu nehrozí přímé poškození člověkem, ale je ohrožen antropicky podmíněnými ekologickými změnami na svých lokalitách.
Nové fotografie rostlin