Zpět na seznam

Mochna stříbrná

Potentilla argentea

Detail
Kategorie Trvalky
Barvy rostliny žlutá
Barvy listů zelená
Tvary listů okrouhlé, řapíkaté
Typy listů listnaté, opadavé
Požadavky rostliny slunce, vlhko, teplomilná, hlinité půdy, kamenité půdy, nenáročné
Popis

Mochna stříbrná je vytrvalá bylina. Je to vysoký druh mezi našimi mochnami, na rubu běloplstnatý, s přímými lodyhami, nahoře rozvětvenými a ukončenými žlutými květy. Drobná souplodí obsahují asi 30 drobných nažek a jsou uzavřena do vytrvávajících, hustě chlupatých kalichů, které se ve vlhkém prostředí uzavírají.

Plody jsou zploštělé, v obrysu zhruba polokulovité nebo ledvinité, na hřbetní i břišní straně středně vypouklé. Na hraně báze nažky je podlouhlý tmavý pupek plodní. Oplodí má vyniklou síťovitou žilnatinu, je lysé, slabě lesklé, hnědé. Nažky jsou asi 0,8 mm dlouhé a 0,7 mm široké. Jedna lodyha nese asi 50 plodenství.

Nažky mochny stříbrné jsou rozšiřovány za suchého počasí větrem a na kratší vzdálenosti také vodou, na jejíž hladině se udrží pouze několik minut, než začnou bobtnat. Na většině stanovišť ale mohou být šířeny také zažívacím ústrojím zvířat a pracovní činností člověka.

Klíční listy jsou oválné, na konci zaokrouhlené, krátce řapíkaté, jejich čepele jsou 2,5 - 3,5 mm dlouhé. První listy jsou střídavé a vytvářejí přízemní růžici, která má listy podstatně odlišné od listů stonkových. První tři listy bývají okrouhlé, zakončené postupně třemi až pěti tupými zuby, čepele jsou velké 5 - 10 mm. Listy jsou chlupaté, zejména na okrajích čepelí a na řapících. Další listy bývají postupně členitější, se třemi až pěti výraznými úkrojky, postupně trojčetné a podstatně větší.

Čeleď:
Rosaceae – růžovité

Výskyt:
Druh roste na výslunných kamenitých, travnatých a keřnatých stráních, na suchých pastvinách a lukách, v lemech suchých lesů a na lesních světlinách, na rumištích, úhorech, mezích a někdy i na polích, zejména ve víceletých pícninách. Vyskytuje se na celém území od nížin do podhůří. Je to proměnlivý druh. Vyskytuje se na kyselých křemitých substrátech, na písčitých a štěrkopísčitých půdách.

Množení:
Druh se rozmnožuje generativně i vegetativně vytvářením vedlejších stonků na rozvětvené kořenové hlavě. Plody zrají od druhé poloviny srpna do pozdního podzimu a pomalu vysemeňují. Část zůstává na rostlinách i přes zimu. Klíční listy se mohou objevovat již koncem léta nebo začátkem podzimu a zjara.
Nové fotografie rostlin