Zpět na seznam

Krvavec menší

Sanguisorba minor

Detail
Kategorie Trvalky
Barvy rostliny zelená
Barvy listů zelená
Tvary listů okrouhlé
Typy listů listnaté, opadavé
Požadavky rostliny slunce, vlhko, hlinité půdy, kamenité půdy, propustné půdy, nenáročné
Popis

Krvavec menší je zelenokvětý, nenápadný druh. Válcovité souplodí se skládá asi z 20 nažek, které se při různých podnětech snadno uvolňují. Plodem je nepukavá nažka obsahující jedno až dvě semena. Plody jsou trojboké až čtyřboké, v obrysu mají tvar kosodélníku, na hranách jsou úzce křídlaté. Oplodí je lysé, matné, s nepravidelně uspořádanými křídlovitými lištami. Barva plodů je světle, středně nebo šedohnědá. Na bázi plodu je pupek plodní, který je většinou o málo tmavší než ostatní oplodí. Nažky jsou průměrně 4,5 mm dlouhé a 2,8 mm široké.

Semena mají vejčitý tvar, pupek semenný není většinou patrný. Osemení je jemně bradavičnaté, matné nebo slabě lesklé, má slámově žlutou nebo světle hnědou barvu. Semena jsou asi 3 mm dlouhá a 1,3 mm široká.

Klíční listy jsou oválné, jejich čepele jsou 4 - 5 mm dlouhé, spočívají na řapících asi stejné délky, čepele jsou na konci zaokrouhlené až velmi mělce vykrojené a naspodu mají krátké, střelovité výběžky směřující k řapíku, čepele jsou lysé, řapíky krátce chlupaté. První listy vyrůstají střídavě v podobě přízemní růžice, jsou trojčetné, mají řapíky asi v délce koncového lístku (první list) až několikanásobně delší (postupně další listy). Jednotlivé lístky jsou obvejčité, 5 - 7 mm dlouhé, hrubě pilovité, postranní krátce řapíkaté, koncový s poněkud delším řapíčkem. Čepele lístků jsou lysé, listový řapík je řídce a dlouze chlupatý. Počínaje asi pátým listem se na řapících začínají vyvíjet další párové lístky a listy se tak stávají lichozpeřenými.

Čeleď:
Rosaceae – růžovité

Výskyt:
Druh roste na skalách, u cest, na úhorech, na pustých místech, někdy také na polích.

Množení:
Vodní v vzdušné proudy pomáhají rozšiřování nažek i do velkých vzdáleností. Na vodní hladině se udrží několik dní. Semena jsou šířena také člověkem.

Použití:
Rostlina se používala v lidovém léčitelství, také do jarních polévek a salátů. I zvířata ji ochotně pojídají.
Nové fotografie rostlin