Zpět na seznam

Dejvorec stroškový

Caucalis lappula

Detail
Kategorie Letničky
Barvy listů zelená
Tvary listů čárkovité
Typy listů listnaté, opadavé
Požadavky rostliny slunce, vlhko
Popis

Dejvorec stroškový je jednoletá bylina ozimých a jarních forem, je to plevel. Jeho dvounažky jsou sestaveny v chudých složených okolících, které obsahují průměrně dvacet dvounažek. V době zralosti se rozpadají ve dvě podlouhlé, často mírně prohnuté nažky, které jsou na břišní straně ploché, s jizvou na plodonoši, na hřbetní straně jsou vypouklé, se čtyřmi žebry, porostlými tuhými, většinou na konci háčkovitě zahnutými ostny. Oplodí je lysé, matné, má slámově žlutou nebo světle hnědou barvu. Nažky jsou průměrně 8,3 mm dlouhé a 3 mm široké.

Klíční listy jsou dlouhé 30 - 50 mm a 2 mm široké, dlouze čárkovité, lysé, špičatě zakončené, jejich čepele se pozvolna zužuje v plochý řapík, přisedající pochvovitou bází. První listy vyrůstají střídavě v přízemní růžici, první dva až tři listy jsou lichozpeřené, jejich čepele jsou v obrysu široce vejčité, řapíky zdéli čepelí jsou naspodu rozšířený v blanitou, třásnitou pochvu. Jednotlivé lístky mají vejčitý tvar, jsou peřenosečné, s úkrojky peřenoklanými až peřenodílnými, zašpičatělými. Okraje listové čepele a řapíku jsou štětinovitě chlupaté. Řapíky listů a hypokotyl jsou hnědofialové. Další listy bývají postupně několikanásobně zpeřené s užšímu úkrojky.

Čeleď:
Daucaceae – mrkvovité

Výskyt:
Tento plevel je stále větší vzácností. Vyskytuje se na polích, v teplých oblastech, na vápnitých a slinitých půdách, kamenitých a štěrkovitých. Roste i v přilehlých křovinatých lemech, na úhorech a rumištích, na mezích polních cest a železničních náspech. Objevuje se také ve vinicích a na keřnatých stráních. Do střední Evropy se dostal s první obilní kulturou.

Množení:
Rostlina se množí generativně. Nažky zrají od konce července, na rostlinách vydrží dlouho. Klíční rostliny se objevují brzy na jaře.

Význam:
Je to významná indikační rostlina teplomilných plevelových společenstev. Jeho ostnité nažky jsou v době zralosti pichlavé, mohou způsobit vnitřní poranění zažívacího ústrojí dobytka nebo lesní zvěře.
Nové fotografie rostlin