Zpět na seznam

Vláknice začervenalá

Inocybe erubescens

Detail
Kategorie Houby
Šířka rostliny od 2 cm do 8 cm
Měsíce plodů Květen, Červen, Červenec
Popis

Vláknice patří vedle pavučinců k druhově nejbohatším rodům v Evropě. Existuje na 140 mykorrhizních druhů a bez mnohaleté zkušenosti nelze vláknice určovat. Pouze několik druhů je možné poměrně snadno identifikovat, jedním z nich je vláknice začervenalá, nepříliš častý druh. Typický znak této vláknice je červenání plodnic při doteku a ve stáří. Tento znak je patrný také u vláknice Godeyovy (Inocybe godeyi), která je menší a pozná se podle hlízkovitě ztlustlé spodní části třeně.
Vláknice začervenalá má klobouk 2,5 -8cm široký, krémový, hedvábitě vláknitý, dotekem a ve stáří rumělkově červenající. Lupeny jsou bělavé, našedlé až olivově hnědé, někdy červeně skvrnité. Třeň je 5 -10 x 1 -2cm velký, bělavý, krémový, červeně skvrnitý. Dužina je bílá, ve stáří místy červená, chuť i vůně je příjemná. Výtrusný prach je okrově hnědý, výtrusy bledě okrové, fazolovité, tenkostěnné, hladké. Cheilocystidy jsou tenkostěnné, kyjovité. Tato vláknice může být zaměněna s jedlými jarními druhy čirůvkou májovkou a závojenkou podtrnkou.
Vláknice Godeyova má klobouk 3 -5cm široký, hedvábitý, bělavý, po pomačkání a ve stáří červenající. Lupeny jsou hlínově žluté, někdy červeně skvrnité. Třeň je 2,5 -7 x 0,6 -1cm velký, stejné barvy jako klobouk, dole s plochou hlízou. Dužina je bílá, po pomačkání a ve stáří červená. Chuť i vůně je nepříjemná, vůně spermatická. Výtrusný prach je okrově hnědý, výtrusy světle okrové, mandlovité, tenkostěnné, hladké, cheilocystidy jsou nadmuté, tlustostěnné, na vrcholu inkrustované.
Všechny vláknice považujeme za jedovaté. Byly analyzovány desítky druhů a ve všech byl zjištěn jedovatý alkaloid muskarin, stejně jako u muchomůrky červené, ale mnohonásobně vyšší. Otrava je prudká, již za 15 až 30 minut nastane zpomalení srdečního tepu, pokles tlaku, svalová slabost, poruchy vidění, zvracení, průjmy, slinění, pocení. Pokud je včas podán protijed alkaloid atropin, příznaky rychle odezní.
U některých druhů vláknic, např. vláknice zelenající, vláknice dymnivkové a vláknice krvavějící, je muskarin zastoupen toxinem psilocybinem s výraznými halucinogenními účinky podobnými účinkům po požití lysohlávek nebo LSD.

Čeleď:
Cortinariaceae - pavučincovité

Výskyt:
Vláknice začervenalá roste jen v teplých oblastech, spíše na vápnitých půdách, pod listnatými stromy, zejména pod lipami, buky, duby a habry. Roste ve starých parcích, zahradách a také v listnatých lesích. Plodnice se objevují již v květnu a ve skupinách a rostou jen do července.
Vláknice Godeyova roste v létě častěji v listnatých lesích.
Nové fotografie rostlin