Zpět na seznam

Šupinovka velká

Pholiota grandis

Foto: Šupinovka velká
Detail
Kategorie Houby
Výška rostliny od 17 cm do 20 cm
Šířka rostliny od 18 cm do 32 cm
Měsíce plodů Červenec, Srpen, Září
Popis

Šupinovka velká je houba rostoucí na dřevě stromů. Má klobouk velký 18 -32cm v průměru, je polokulovitý až bochníkovitý, mírně zprohýbaný, s nepravidelně podvinutým a laločnatým okrajem, světle okrově žlutohnědý, rovnoměrně pokrytý drobnými rezavě hnědými šupinkami trojúhelníkového tvaru, 2 -4mm širokými, jen na vrcholu klobouku poněkud hustšími, střídavě střechovitě uspořádanými. Sklopený a podvinutý okraj klobouku má místo šupinek jemné žíhání rezavě hnědými, vrostlými vlákny. Lupeny jsou 12 -14mm vysoké, u třeně zoubkem sbíhavé, k okraji klobouku ztenčené, rezavě hnědé, se zvlněným, nerovným, místy až skoro zubatým nebo potrhaným ostřím. Třeň je 17 -20cm vysoký a 3 -4cm tlustý, válcovitý, přímý, v horní části s širokým, tenkým, splihlým a přitisklým prstencem rezavě hnědé barvy, od výtrusů tmavohnědě poprášeným. Nad prstenem je třeň lysý a pod kloboukem pod zoubkem sbíhavými lupeny jemně rýhovaný, světle okrově žlutý, pod prstenem s narezavělým odstínem a s řídkými, rezavě hnědými, přitisklými šupinami, většími než na pokožce klobouku, 6 -8mm širokými. Dužina je téměř bílá, jen jemně světle nažloutlá, pod pokožkou klobouku světle hnědavě našedlá a v třeni místy světle špinavě nahnědlá, na vzduchu nemění barvu, pouze na starých požercích plžů poněkud špinavě zhnědne. Má mírnou chuť a houbovou vůni. Výtrusný prach je rezavě hnědý.
Někteří odborníci považují tuto houbu pouze za velkou formu nebo nenormálně vyvinuté plodnice velmi hojné šupinovky kostrbaté, od které se ale liší velmi jemnými hustými přitisklými šupinkami na povrchu klobouku i odlišnou šupinatostí třeně a velmi světlou, skoro bílou dužinou. Šupinovka kostrbatá je pravděpodobně souborem několika drobných druhů nebo odrůd lišících se mezi sebou jak barevnými odstíny, šupinatostí i chutí dužiny, tak asi i vztahem k různým hostitelským dřevinám.
Od šupinovky kostrbaté se odlišují některé další podobné druhy. Šupinovka rezavokostrbatá (Pholiota subsquarrosa) s kloboukem 5 -8cm širokým, rezavě hnědým a slizkým, má šupiny přitisklé a vločkovité, tmavěji hnědé, lupeny žluté, pak špinavě kožově hnědé, husté a skoro volné, hluboce vykrojené. Třeň je 5 -8cm vysoký a 1 -1,5cm tlustý, rezavě žlutý, s hustými, tmavšími, přitisklými šupinami, válcovitý, vycpaný, později dutý, bez trvalého prstenu. Dužina je žlutá. Houba roste na zemi u jehličnatých stromů.
Další podobná šupinovka kostrbatoslizká (Pholiota squarroso-adiposa) má klobouk 5 -8cm široký, slizký, žlutý až žlutohnědý s plavorezavými až skořicovými trojúhelníkovými šupinami, třeň je řídce šupinatý. Houba roste na živých i mrtvých listnatých stromech.

Výskyt:
Šupinovka velká roste na dřevě listnatých stromů.

Použití:
Šupinovka velká je pravděpodbně jedlá nebo alespoň jako příbuzné druhy neškodná.
Nové fotografie rostlin