Zpět na seznam

Mísenka oranžová

Aleuria aurantiaca

Detail
Kategorie Houby
Výška rostliny do 8 cm
Šířka rostliny od 2 cm do 10 cm
Měsíce plodů Červenec, Srpen, Září
Požadavky rostliny vlhko, písčité půdy
Popis

Mísenka oranžová i ouško kornoutkovité jsou druhy rozšířené v celém mírném pásmu severní polokoule, od Japonska až po Severní Ameriku. Mají oranžové nebo žlutooranžové zbarvení svrchní, výtrusorodé rouško křehkých plodniček. Náležejí k vřeckovýtrusným houbám. Mísenka oranžová i ouško kornoutkovité (Otidea onotica) jsou jedlé houby, ale pro nepatrné rozměry se nesbírají.
Do rodu mísenka nepatří mnoho druhů. V Evropě rostou jen čtyři. Velmi podobný mísence oranžové je ohnivec šarlatový (Sarcoscypha coccinea), má ale šarlatově zbarvené rouško, stopečkaté plodničky a roste vzácně brzy na jaře na větévkách listnáčů. Drobounké, oranžově červené plodničky má i mistička oranžová (Melastiza chateri). Setkáme se s ní nejčastěji, poznáme ji podle hnědých chlupů na obvodu terčků.
Rod ouško je početnější, v Evropě roste asi 12 druhů. Některé je možné snadno určit podle barvy thecia, např. hojné ouško zaječí (Otidea leporina) má rouško žlutorezavé, ouško jedlové (Otidea abietina) hnědé s fialovými tóny, ouško ubrové (Otidea umbrina) čokoládově hnědé, ouško podrusé (Otidea alutacea) špinavě kožově okrové a ouško žluté (Otidea concinna) je na povrchu pleťově, uvnitř citrónově žluté.
Mísenka oranžová má plodnice 2 -10cm široké, miskovité, pak rozprostřené a zprohýbané. Rouško je oranžové, rumělkově červené. Vnější strana je bělavá, jemně plstnatá. Dužina je šedobílá křehká. Chuť i vůně je nevýrazná, výtrusný prach je bílý. Výtrusy jsou bezbarvé, elipsoidní, tenkostěnné, na povrchu síťnaté, se dvěma olejovými kapénkami. Parafýzy jsou paličkovité..
Ouško kornoutkovité má plodnice 3 - 8cm vysoké, 1 -3cm široké, kornoutovité, s okraji dovnitř zahnutými. Rouško je žlutooranžové nebo pleťově zarůžovělé, vnější strana je žlutá nebo okrová, hladká. Dužina je voskovitá, křehká. Chuť i vůně je příjemná, výtrusný prach je bílý. Výtrusy jsou bezbarvé, elipsoidní, tenkostěnné, hladké, se dvěma tukovými kapénkami. Parafýzy jsou háčkovité.

Čeleď:
Mísenka oranžová patří do čeledi Humariaceae - mísenkovité. Ouško kornoutkovité patří do čeledi Otidaceae - ouškovité.

Výskyt:
Mísenky jsou saprotrofní houby a najdeme je ve skupinkách na nejrůznějších stanovištích. Mísenka oranžová dává přednost písčité půdě, vlhkým loukám, zahradám, parkům, ale i prosvětleným lesům. Ouško kornoutkovité je nejvíce rozšířené v listnatých lesích, ale je možné se s ním setkat i v lesích jehličnatých. Oba druhy rostou během celého léta a podzimu. Mísenka oranžová již od jara. Zejména po deštích jsou velmi nápadné skupinky na povrchu sytě oranžových plodnic.
Nové fotografie rostlin