Zpět na seznam

Límcovka měděnková

Stropharia aeruginosa

Foto: Límcovka měděnková
Detail
Kategorie Houby
Šířka rostliny od 3 cm do 10 cm
Měsíce plodů Červenec, Srpen, Září, Říjen
Popis

Límcovky jsou drobné houby, které se způsobem výživy podobají pečárkám. V Evropě je límcovka měděnková považována za jedlý druh, ale podřadné kvality a měděným zbarvením zrovna neláká ke sběru. Má klobouk 3 -10cm široký, měděnkově zelený, s okrovými skvrnami. Lupeny jsou bělavé, později fialově šedé, třeň je 4 -12 x 0,8 -2cm velký. Slizký, bledě modravý nebo bledě zelený, pod bělavým, často mizivým prstenem šupinkatý nebo vločkatý. Dužina je zelenavá až modravá. Chuť je slabě ředkovová, vůně nevýrazná. Výtrusný prach je hnědofialový, výtrusy tmavohnědé, elipsoidní, tlustostěnné, hladké. Cheilocystidy jsou kyjovité, zvlněné.
Podobný druh je límcovka modrá (Stropharia cyanea) s kloboukem zbarveným modrozeleně, ve stáří žlutohnědě a s lupeny i ve stáří světle hnědými. Má klobouk 3 -6cm široký, zelenavě modrý, žlutohnědý, slizký. Lupeny jsou bělavé, později hnědavé, na ostří stejně zbarvené. Třeň je 3 -8 x 0,5 -1,5cm velký, neslizký, nazelenale modrý, namodralý, modrobílý, šupinkatý, s třásnitě roztřepeným, namodralým, mizivým prstenem. Dužina je bělavá, chuť i vůně nevýrazná. Výtrusný prach je hnědofialový, výtrusy hnědé, elipsoidní, tlustostěnné, hladké. Cheilocystidy jsou lahvicovité nebo vřetenovité. Přítomny jsou i chrysocystidy.
Druh podobný límcovce modré, ale bělejší, je límcovka modrobílá (Stropharia pseudocyanea). liší se ještě bílým ostřím hnědých lupenů, kyjovitými cheilocystidy a absencí chrysocystid.

Čeleď:
Strophariaceae - límcovkovité

Výskyt:
Límcovku měděnou najdeme ve skupinách nebo trsech na odumřelých kmenech nebo pařezech jehličnatých stromů, především smrků, borovic a jedlí. Vzácněji se vyskytuje i na odumřelých dřevech listnáčů. Plodnice rostou v létě a na podzim jak v nížinách, tak v horách.
Límcovka modrá roste v trávě mimo les, na loukách, pastvinách, hřištích nebo pasekách, v létě a na podzim.

Použití:
Před kuchyňským použitím je třeba slizkou pokožku klobouku oloupat. Toxiny v plodnicích nebyly nalezeny. V USA se vyskytlo několik případů otrav, proto ji tam považují za jedovatou houbu.
Nové fotografie rostlin