Zpět na seznam

Lakovka laková

Laccaria laccata

Foto: Lakovka laková
Detail
Kategorie Houby
Šířka rostliny od 10 mm do 7 cm
Měsíce plodů Září, Říjen, Listopad
Popis

Lakovky jsou malé houbičky celé fialově, růžově nebo oranžově zbarvené. Tyto barvy mají i lupeny, ale výtrusný prach je bílý, někdy s odstínem do lila. Vlastní výtrusy jsou bezbarvé a na povrchu jemně ostnité, s výjimkou lakovky přímořské, která je má hladké.
Nejproměnlivějším a nejběžnějším druhem je lakovka laková.
Lakovka statná je blízkou příbuznou lakovky lakové, která je také celá červenohnědá, ale liší se šupinatým kloboukem a dlouhým, hrubě vláknitým třeněm.
Lakovka lišící se od lakovky lakové pouze spodkem třeně pokrytým fialovou plstí byla nazvána lakovkou dvoubarvou (Laccaria bicolor).
Lakovka ametystová (Laccaria amethystina) se liší od předchozích druhů krásně zbarvenými plodnicemi včetně lupenů.
Lakovka laková má klobouk 1 -5cm široký, třeň je 3 -8 x 0,2 -0,6cm velký, klobouk a třeň jsou růžové, růžově hnědavé, okrové, vláknitě vrostlé, lupeny a dužina jsou růžové, chuť i vůně nevýrazná, výtrusný prach je bílý, výtrusy jsou bezbarvé, kulovité, tenkostěnné, řídce tupě ostnité.
Lakovka statná má klobouk 1 -7cm široký, rezavě červenohnědý, hygrofánní, šupinkatý. Lupeny jsou růžové, třeň je 3 -12 x 0,3 - 1cm velký, oranžově hnědý, hrubě hnědavě vláknitý. Chuť i vůně je nevýrazná. Výtrusný prach je bílý, výtrusy bezbarvé, elipsoidní, tenkostěnné, dlouze ostnité.
Lakovka ametystová má klobouk 2 -6cm široký, třeň je 2,5 -10 x 0,3 -0,8cm velký, celá plodnice je fialoví až fialově modrá, za sucha blednoucí. Chuť a vůně je nevýrazná. Výtrusný prach je bílý, výtrusy bezbarvé, kulovité, tenkostěnné, ostnité. Zbarvením je lakovce ametystové podobná helmovka ředkvičková.

Čeleď:
Tricholomataceae - čirůvkovité

Výskyt:
Lakovky se vyživují saprotrofně, příležitostně tvoří i mykorrhizu s listnatými stromy. V Evropě roste asi 10 druhů velmi proměnlivých ve zbarvení i ve velikosti.
Některé druhy lakovek jsou úzce vázané na určité stanoviště. Lakovka statná roste často mezi jehličím a listím a také mezi mechem rašeliníkem.
Lakovka přímořská roste v písku přímořských dun, lakovka horská je druh subalpinský a alpinský, lakovka zakroucená se vyskytuje na holé půdě, v příkopech, ve vyjetých kolejích polních cest, pod křovinami.
Lakovka laková roste hojně v létě a na podzim ve všech lesích. Stoupá do hor až do výšky 3000m.
Lakovka ametystová roste ve skupinách od června do listopadu.

Použití:
Všechny tyto lakovky patří mezi nejčastěji se vyskytující v celém mírném pásmu severní polokoule. Jsou jedlé, ale pro malé rozměry plodnic se nesbírají.
Nové fotografie rostlin