Zpět na seznam

Hvězdovka trojitá

Geastrum triplex

Foto: Hvězdovka trojitá
Detail
Kategorie Houby
Šířka rostliny od 4 cm do 6 cm
Měsíce plodů Červenec, Srpen, Září
Požadavky rostliny stín, humózní půdy
Popis

Hvězdovka trojitá má plodnice v mládí cibulovitého tvaru, jsou asi 4 -6cm široké, jen dolní část ponořené v zemi, zasucha jsou světle hnědé, zavlhka tmavohnědé, někdy se slabým růžovým odstínem. Vnější obal pak puká ve 4 -7 cípů do hvězdicovitého tvaru, pod plodnou částí pak zůstane zčásti vrstva vnější okrovky jako nepravidelně zprohýbaný límeček. Vnitřní plodná část je někdy kulovitá, většinou ale poněkud zploštělá, na vrcholku s kuželovitým, vláknitě rýhovaným ústím, které je dole lemováno okrouhlým dvůrkem. Vnitřní okrovka je tence papírová, v době zralosti okrově hnědá. Uvnitř plodnice je pak hnědý výtrusný prach promíšený hnědým vlášením z neprůhledných nerozvětvených vláken. Výtrusy jsou kulovité a mají ostnitou stěnu s krátkými osténky, delšími než širšími a na vrcholcích jakoby uťatými.

Výskyt:
Hvězdovka trojitá roste v řídkých skupinkách ve starých zahradách a parcích, kde zůstává nevyhrabané listí, nebo v lesích bohatých na humus, na zastíněných místech, v roklích, v prohlubeninách kolem hnijících pařezů, někdy i v dutých stromech, většinou pod listnatými stromy, duby, buky, habry, jasany, javory nebo lípami, vzácněji i ve smrčinách vysázených na místech původních bučin, z kterých se tam uchoval ještě původní bylinný porost mařinky vonné, kopytníku a dalších druhů ukazujících, že tam byl původně listnatý les. Plodnice rostou od července do září.
Nové fotografie rostlin