Zpět na seznam

Hvězdovka červenavá

Geastrum rufescens

Detail
Kategorie Houby
Výška rostliny od 2 cm do 5 cm
Šířka rostliny od 3 cm do 11 cm
Měsíce plodů Červenec, Srpen, Září, Říjen
Popis

Hvězdovky patří vzhledem, zvláštním vývojem a biologií mezi nejznámější houby. Rostou saprotrofně na holé zemi nebo na rozložených pařezech a kmenech. Zpočátku vyroste pod zemí kulovitá plodnice, s podhoubím na povrchu. Teprve ve zralosti koule praská na několik dužnatých laloků, které při narovnávání vynášejí vnitřní plodnou část, teřich, ze země napovrch. Tenká papírovitá vnitřní okrovka sedí pak na hvězdicovitě rozložených lalocích, které jsou u některých druhů hygroskopické, tedy za vlhka rozprostřené a za sucha zatažené dovnitř. Na temeni se protrhne kruhovité ústí, kterých jsou výtrusy vyfukovány do ovzduší. Okolí ústí je u jednotlivých druhů charakteristicky uspořádáno.
Hvězdovka červenavá má plodnice 2 -5cm vysoké a 3 -11cm široké, složené z kulovitého teřichu, uvnitř se světle hnědým výtrusným prachem a vlášením. Hnědavá okrovka s brvitým otvorem nahoře, je přisedlá na 5 -8 dužnatých, nehygroskopických, hvězdicovitě rozložených tlustých lalocích, za čerstva růžovějících, pak hnědavých. Chuť i vůně jsou nevýrazné, výtrusy bledě hnědé, kulovité, jemně ostnité.
Hvězdovka brvitá (Geastrum fimbriatum) má plodnice 1,5 -3cm vysoké a 2 -7cm široké, složené z teřichu uvnitř s hnědým výtrusným prachem a vlášením. Hnědavá okrovka s brvitým otvorem nahoře je přisedlá na 5 -10 hvězdicovitě rozložených cípech, podvinutých dovnitř, hnědavých, nehygroskopických, naspodu s myceliem a zbytky humusu. Chuť i vůni má nevýraznou. Výtrusy jsou světle hnědé, kulovité, jemně ostnité.
V lesích, zejména smrkových, jsou časté dvě hvězdovky, jejichž papírovitá, kulovitá vnitřní okrovka není přisedlá, ale na sedí na krčku. Je to hvězdovka smrková (Geastrum quadrifidum), poznatelná podle čtyř vztyčených cípů a trubkovitě ohraničeného vláknitého ústí vnitřní okrovky. Hvězdovka dlouhokrká (Geastrum pectinatum) stojí na 5 -8 cípech a ústí má řasnatě skládané, neohraničené terčkem.

Čeleď:
Geastraceae - hvězdovkovité

Výskyt:
Nad zemí se čerstvé hvězdovky objevují v létě a na podzim a díky tuhosti kožovité plodnice vytrvávají na stanovištích téměř rok. V Evropě roste asi 30 druhů, z nichž některé jsou menší než 1cm.
Hvězdovka červená roste jednotlivě v jehličnatých nebo i listnatých lesích v celém mírném pásmu severní polokoule.
Hvězdovka brvitá roste téměř po celém světě, roste velmi hojně především v jehličnatých lesích a smrkových monokulturách.

Použití:
V mladém kulovitém stadiu jsou hvězdovky jedlé, ale pro tuhost jsou těžko stravitelné.
Nové fotografie rostlin