Zpět na seznam

Dřevomorka lesní

Serpula himantiodes

Foto: Dřevomorka lesní
Detail
Kategorie Houby
Měsíce plodů Leden, Únor, Březen, Říjen, Listopad, Prosinec
Popis

Dřevomorka lesní má plodnice široce rozlité, tenké, povlékající dřevo na velkých plochách, tence blanité, měkké a křehké, je snadné je odloupnout od podkladu, ke kterému přiléhají řídkým vláknitým až vločkovitým pletivem, na němž je vlastní rouško, které je řasnatě zprohýbané, důlkovité, v mládí světle žluté, někdy narůžovělé, pak oranžově hnědé, ve stáří hnědé až šedohnědé, někdy až do olivova, a jeho okraje se odlupují od podkladu a svinují. Po okraji plodnice vybíhají po povrchu dřeva blanité pláty podhoubí bílé nebo našedlé barvy a někdy i rozvětvené provázkovité útvary, pronikající také do štěrbin popraskaného hnijícího dřeva. Rouško obsahuje bazidie se dvěma nebo čtyřmi stopečkami, na kterých jsou oválné výtrusy, plavohnědé až rezavé.

Výskyt:
Dřevomorka lesní roste hlavně v zimním období. Její plodnice v létě zanikají. Je možné ji najít na dříví ležícím v lese, někdy i na spodních částech stojících borových kmenů nebo v dutinách suchých stromů, jinak hlavně na spodních částech dřevěných kúlů v plotech, prkenných hradbách nebo stěnách kůlen, spodních částech telefonních sloupů, uvnitř budov se vyskytuje jen vzácně. Ničí dřevo suchou hnědou hnilobou. Zničené dřevo kostkovitě rozpraskává, jak se zmenšuje jeho objem. Hniloba ale nepostupuje tak rychle jako u dřevomorky domácí (Serpula lacrymans), která roste uvnitř budov, ve vlhkých bytech, sklepech, dolech apod. a plodnice má tlustší a mohutnější, s bílým valem podhoubí na okraji, někdy i bokem přirostlé, konzolovité.
Nové fotografie rostlin