Zpět na seznam

Čirůvka májovka

Calocybe gambosa

Foto: Čirůvka májovka
Detail
Kategorie Houby
Výška rostliny od 4 cm do 8 cm
Měsíce kvetení Duben, Květen, Červen
Použití rostliny v potravinářství
Popis

Čirůvka májovka má klobouk široký 50 -120mm, masitý, tuhý, hladký a holý, zpočátku zvonovitě klenutý, na okraji podvinutý, později plochý, bílý, bělavý, krémový až zažloutlý, ve stáří až hnědavý. Lupeny jsou nízké jen 5 -9mm, husté, tenkém u třeně zoubkem připojené, zprvu bělavé, později krémové až nahnědlé. Třeň je mohutný, 40 -80mm krátký a tlustý 15 -40mm, zpočátku trochu břichatý, později válcovitý, plný, hladký, bělavý až krémový, na spodu někdy nahnědlý. Dužina je jemné, pevná a šťavnatá, s velmi dobrou chutí, výrazně voní po mouce. Výtrusy jsou vejčité, hladké a bezbarvé. Výtrusný prach je bílý.
Možnost záměny není u májovky zcela vyloučená, a to s jedovatou vláknicí začervenalou, která je v mládí bílá nebo bělavá, ale dotekem nebo stářím se barví červeně. Její lupeny jsou v dospělosti hnědé, nevoní moučně. Je tedy třeba dávat pozor na mladé plodnice této vláknice, které mohou někdy růst už v květnu a u nichž je záměna možná. Velká nepozornost by mohla být příčinou záměny za jednou závojenku podtrnku, nebo i za smrtelně jedovatou závojenku olovovou. Závojenka má masově růžové lupeny a mohutný baňatý třeň, kdežto májovka má i v dospělosti bledé lupeny a válcovitý, tlustý třeň. Májovka roste na jaře, v dubnu až červnu a spíše na okrajích lesů v trávě a křovinách, kdežto závojenka olovová roste v létě, v červenci až srpnu v teplejších polohách a ve světlých listnatých lesích, hlavně pod duby.
Záměna je také možná se závojatkou olovovou, obě houby se od sebe obtížně rozlišují, většinou jen podle místa a doby růstu, nebo podle velikosti plodnic.

Výskyt:
Májovka roste již koncem dubna, ale je možné se s ní setkat i v červnu,hlavně ale, jak naznačuje její jméno, v květnu. Roste na travnatých místech, na loukách, stráních, polních cestách, na okrajích lesů i v sadech. Většinou roste ve skupinách, pruzích a kruzích. Uvnitř lesa téměř neroste.

Použití:
Čirůvka májovka je dobrá tržní houba, která patří k velmi oblíbeným druhům pro svou chuť, masitost a časný výskyt. V kuchyni ji můžeme použít do houbových pokrmů a ke konzervaci. Je výborná zejména v omáčkách a pod maso.
Nové fotografie rostlin