Zpět na seznam

Vstavač bledý

Orchis pallens

Foto: Vstavač bledý
Detail
Kategorie Ostatní
Výška rostliny od 15 cm do 40 cm
Barvy rostliny žlutá
Barvy listů zelená
Tvary listů vejčité, okrouhlé
Typy listů listnaté
Měsíce kvetení Duben, Květen, Červen
Požadavky rostliny polostín, sucho, teplomilná, vápenité půdy, chudé půdy, propustné půdy, náročné
Použití rostliny solitéra, ornamentální výsadby
Popis

Vstavač bledý je rostlina se dvěma vejčitě oválnými hlízami. Lodyha je dlouhá 15 -40cm, s 2 -3 šupinatými listy při bázi, 4 -6 lupenitými listy v přízemní růžici a 1- 2 pochvatými listy v dolní polovině. Přízemní listy jsou bez skvrn, oválné až vejčité, dlouhé 6 -12cm, široké 1,5 -4cm. Květenství je husté a bohaté. Listeny jsou přibližně stejně dlouhé jako semeníky. Květy jsou světle žluté, vonící po bezu. Postranní kališní lístky jsou široce vejčité, prohýbané, dlouhé 6 -9mm, široké 3,5 -5mm šikmo nebo kolmo vzpřímené a stočené ven. Střední kališní lístek je dlouhý 5 až 7,7mm, je přehrnutý přes o něco kratší, k sobě skloněné postranní korunní lístky, pysk je bez kresby, téměř plochý až podélně nebo příčně složený, širší než delší, 6 -11 x 7 -14mm, trojlaločný, s předsunutým dvouklanným středním lalokem, ostruha je ohnutá vzhůru, vzácně vodorovně, je dlouhá 7 -14mm, tupá. Vstavač bledý kvete od dubna do června.
Rostliny s červenými květy a znaky Orchis pallens jsou kříženci. Všechny druhy okruhu forem masculla se žlutými a červenými květy se navzájem kříží. Tam, kde se vyskytují dva druhy společně, je nutné počítat s kříženci, u kterých dominuje červená barva.

Čeleď:
Orchideaceae - vstavačovité

Výskyt:
Vstavač bledý roste v Evropě a Malé Asii v submeridionální a temperátní oblasti, v Řecku a Anatónii po meridionální zónu, v atlanské Evropě chybí. Roste také na Kavkaze. Lze ho najít ve smíšených listnatých lesích, řidčeji v jehličnatých a na chudých loukách, většinou v polostínu, do 2400m, na čerstvých vápnitých půdách.
Nové fotografie rostlin