Detail
Kategorie Kaktusy a sukulenty
Popis

Kaktusy jsou druhově nejbohatší čeledí uvnitř velké skupiny sukulentů. Jsou hlavními zástupci tzv. stonkových sukulentů. V odborné literatuře se uvádí asi 200 rodů a několik tisíc druhů, variet a hybridů.

Kaktusy jsou krásné i bez květů, svým vzrůstem, otrněním a barvou. Jejich rozměry jsou velmi rozdílné, do velikosti malé mince až po velké stromy.
Tuto čeleď rostlin rozdělujeme podle místa původu: všechny kaktusy pochází z amerického kontinentu, větší část ze suchých oblastí. Mají sloupovitý nebo kulovitý tvar těla s výjimkou opuncií, které k nim také patří.

Druhou skupinu tvoří obyvatelé pralesů a k nim patří epifyticky rostoucí „ listové a článkové“ kaktusy, ale i kaktusy a prutovitými stonky, jako je „Královna noci“, která mnoho metrů dlouhé výhony a ty se přichycují na stromech pomocí vzdušných kořenů. Tyto kaktusy nemají tak velké nároky na světlo jako kaktusy rostoucí v pouštích a liší se i v dalších požadavcích.
Jednotlivé druhy se liší vzrůstem, členěním těla a žeber, hrbolků a mamil, způsobem růstu trnů a chlupů a uspořádáním areol. Areoly odpovídají úžlabním pupenům nebo krátkým výhonům u ostatních rostlin. Z nich vyrůstají květy a postranní výhony kaktusů.

Květy jsou u kaktusů různě veliké, většinou zářivě zbarvené a vyrůstají na vrcholu nebo v jeho blízkosti, ale i ve spodní části rostliny. Kvetení spadá převážně do letní poloviny roku.
Nové fotografie rostlin